dranga.
,
drangadv.
,
Drangm.Dränge
English Serbian French
penetratedzbijendésir
urgedstešnjeninclination
got throughzbijenoinstinct
urgestešnjenopenchant
compulsiongužvapression
driveteranje iz srcatendence
nisustežnja
thirstsilna želja
nevolja
nagon
navala
muka
instinkt
žudnja
energija
guranje
tiska

drangadv.