English French
assaultd'assaut

jurišnia.koji se odnosi na juriš i jurišnike