English German French
actualaktuellactuel
currentjetzigcourant
pressingmomentand'actualité
timelyprésent
topical
up-to-date
urgent
present
present-day

aktuelana.
  1. (običnije od aktualan) sadašnji, današnji, savremen; stvaran, istinit, činjenični
  2. koji je na dnevnom redu
  3. koji se odnosi neposredno na današnjicu
  4. dat, dan; aktuelna energija živa sila, kinetička energija