English German French
AntalyaAntalyaAntalya

Antalijaf.turistički grad u Turskoj, smeštena na mediteranskoj obali, sa više od 300 sunčanih dana godišnje; Antalija je osnovana na mestu na kojem su njenom osnivaču Atalosu Drugom, kralju Pergama, savremenici mogli samo da zavide; Vekovima je bila pod uticajima različitih naroda i kultura: Persijanaca, Grka, Rimljana, Vizantinaca i Seldžuka; Danas privlači turiste iz cele Evrope