Britnm.Bendžamin
English German French
BrittenBrittenBritten

Britnm.Bendžaminbritanski kompozitor (1913-1976), jedan od najznačajnijih engleskih kompozitora 20. veka; sa operskim pevačem Piterom Pirsom 1948. godine osnovao Aldeburški muzički festival

Brittenm.Benjamin 

Brittenm.Edward Benjamin 

Brittenm.Benjamin