Vajldf.Kim
,
Vajldm.Oskar
English German French
WildeWildeWilde

Vajldf.Kimengleska muzička zvezda osamdesetih i devedesetih godina, rođena 18. novembra 1960. godine

Wildef.Kim 


Vajldm.Oskarirski dramski pisac, rođen u Dablinu 16. oktobra 1854. godine, umro u Parizu 30. novembra 1900. godine; autor romana Slika Dorijana Greja

Wildem.Oscar 

Wildem.Oscar 

Wildem.Oscar