English
drip
wazzock

dosadnjakovićm.dosadnjak; onaj koji je dosadan