English German French
assistant professorDozentchargé de cours
docentenseignant
donmaître de conférences
prof
professeur

docentm.učitelj, naročito na visokim školama (početno zvanje nastavnika visokih škola); samostalni predavač na univerzitetu ili visokoj školi (po rangu niži od vanrednog i redovnog profesora)