English German
congestionGesperre
jamSperre

zakrčenostf.svojstvo onoga što je zakrčeno