English German French
slagSchlackenoir de fonderie
cinderGedrängescorie
scrummêlée

zguraf.
  1. livnička čađ, šljaka, materijal koji ostaje nakon sagorevanja rude
  2. otpadak ili sporedan proizvod pri topljenju rude; šljaka, troska, drozga


zguraf.(ragbi) uređena formacija igrača u kojoj istureni igrači svakog tima guraju protivničke sa glavama pognutim na dole prilikom nastavka igra posle prekida