English German French
instinctDranginstinct
will toInstinkt
Trieb

instinktm.
  1. radnja kojom se postiže određeni cilj bez promišljanja; radnje ljudi i živih bića ne mogu se tako lako objasniti; kad se vozi bicikl, prave se na desetine pokreta, ali bez razmišljanja; ove radnje su rezultat učenja i iskustva; ali ako se dodirne nešto vruće i smesta povuče ruka, to je refleksna radnja; treća vrsta radnji bez učešća naše volje jeste glad; vi ne govorite sebi uvek "gladan sam, potražiću nešto za jelo", već jednostavno idete da uzmete nešto za jelo; ova vrsta radnje mogla bi se označiti kao instinkt; da li ljudi stvarno imaju ili nemaju instinkte, kao što je traženje hrane, staranje o mladuncima, o tom pitanju se psiholozi još nisu složili; ali mi znamo da životinje imaju takve instinkte
  2. nagon, nasledni nagon kod životinja i ljudi koji ih nagoni da bez uticaja volje i razuma, dakle nesvesno, vrše izvesne radnje kojima je u osnovi cilj održanje jediinke (individue) i vrste (lat.)

instinctn.will ton.

Drangm.Dränge Instinktn.Instinkte Triebm.

instinctm.