English German French
stageinszenierenmettre en scène
veranstalten

inscenirativ.
  1. udesiti (ili udešavati) pozorišni komad za prikazivanje na pozornici
  2. praviti ili prirediti nekome scenu, tj. napasti nekoga otvorenop i na javnom mestu, izazvati ga na svađu, tuču i slično (lat.)