English German French
tormentedängstlichpressé
martyred
persecuted

mučena.koji je izveden sa mukom, nečisto izveden, izvučen iz manjih mera, osrednje napravljen