English German French
invasionEinfallenvahissement
Invasionincursion
inondation
invasion
irruption

najezdaf.
  1. masovan napad
  2. zauzimanje neke zemlje velikom osvajačkom silom
  3. nailazak velikog mnoštva
  4. nailazak mnoštva ljudi u neku zemlju ili kraj i slično