English German French
insistanlaufenaffluer
pressanwälzenassiéger
importunedringendemander en grâce
urgenachdrängenentreprendre
infestzudrängeninsister
pushse presser

navaljivativ.
  1. (na koga) snažno napadati, nasrtati, udarati; nagovarati koga, moljakati
  2. (šta na šta) stavljati nešto relativno teško ili glomazno povrh ili preko čega
  3. naglo nailaziti u masi, dolaziti u velikom broju, stvarati guvu velikim zanimanjenm za nešto
  4. (sa čime) gnjaviti sa nekom temom, dosađivati ili počinjati dosađivati sa molbama
  5. (na šta) bacati se svim silama na šta