English German French
culpaFahrlässigkeitincurie
neglectGleichgültigkeitindolence
negligenceLässigkeitnégligence
remissnesssans-courci
unconcern

nemarm.
  1. nehaj; nebriga, nepažnja, ravnodušnost
  2. pomanjkanje potrebne brige ili mara oko koga ili čega