English German French
operettaOperettecomédie musicale
Singspielopérette

operetaf.
  1. mala opera, obično šaljive sadržien, u kojoj se i peva i govori
  2. delo slično operi, pozorišni komad vesele sadržine (neke se uloge govore a neke pevaju)