English German
antagonismWiderstreit
collision

oprekaf.poređenje koje pokazuje jasne razlike ili protivnost; tako dokazana suprotnost; pojava ili osoba koja pokazuje vrednost ili karakteristike značajno drugačije od drugih

antagonismn.collisionn.

Widerstreitm.Widerstreite