orfeumm.naziv muških pevačkih društava u Francuskoj; muzička dvorana; dvorana za igranje i druge zabave; orfejon (grč.)