English German French
senseEmpfindungressentiment
sentimentFühlungsens
emotionGefühlsensation
feelingRegensensibilité
affectionRegungsentiment
feel
affect
sensation

osećanjen.
  1. emocija, skup osećaja; smisao, čulo za nešto
  2. subjektivno ogledanje objektivne stvarnosti nastalo u mozgu pod dejstvom procesa koji se odigravaju u čulima