poznavalacm.poznavaoci
English German French
adeptKennerconnaisseur
cognoscente
connoisseur
conoscente
dab
expert
judge
man of virtue
watcher

poznavalacm.poznavaocipoznavatelj, onaj koji ima znanje o nečemu, koji se razume u šta, koji je dobro obavešten; stručnjak