English German French
pressPressepresse
strainerpressoir
wringer

presaf.
  1. mašina za pritiskivanje
  2. sprava za gnječenje i ceđenje grožđa, muljača
  3. dnevna štampa, novine, listovi

pressn.presses strainern.wringern.

Pressef.Pressen 

pressef.pressef.pressoirm.


presaf.štamparska mašina