English German French
moving inZuzugaffluence
oncomingarrivée

pridolaženjen.dolaženje odnekud neočekivano; pristupanje