German
Dazwischenkunft
Zuzug

pridolazakm.naknadni dolazak; dolazak, prispeće; ono što se pojavi u razvitku čega; pojava