English German French
academicKlassenlehreragrégé
donLehrerprof
professorProfessorprofesseur

profesorm.
  1. titula koja se dobija sa diplomom filozofskog fakulteta i nekih drugih fakulteta
  2. zanimanje nastavnika srednje škole; profa, profan
  3. najviše nastavno zvanje na univerzitetu
  4. onaj koji znanjem, veštinom značajno nadmašuje druge
  5. nastavnik srednje škole ili univerziteta koji predaje naučnu granu iz koje je položio, kao redovni slušalac, diplomski ispit na univerzitetu (filozofskom ili drugom fakultetu) i pred naročitom komisijom, profesorski ispit (profesor univerziteta se bira, a ne mora imati profesorski ispit) (lat.)