English German French
compresseinpferchencomprimer
condensestauchenrefouler
packzusammendrängen
impactzwängen
press
jam
constrict
constringe

sabitiv.
  1. stisnuti na uzan prostor
  2. (šta) svesti na manji opseg; kondenzovati, komprimovati
  3. (koga, šta) ugurati u mali prostor; zbiti