English German French
dulcetlysüßconfiture
lusciouslyEingemachtedoucement
suavelyEingemachtessuavement
dessertKompottconfiteres
jam

slatkoadv.sa slašću, sa velikim uživanjem; sa posebnim uživanjem; prijatno, dopadljivo; duboko, čvrsto, tvrdo (pri spavanju); ljubazno, srdačno, milo, nežno; punim srcem, milo, nežno

slatkon.ono što je na jelovniku i što po običaju u kompletnom obroku dolazi na kraju posle slane hrane, ono čime se zaslati (kolač, sladoled, voćna salata); voće kuvano u šećeru posebnim postupkom