English German French
quibblerSophistchipoteur
sophistWortklaubersophiste
Deutler

sofistm.
  1. onaj koji se namerno služi lažnim zaključcima, prepreden mudrijaš
  2. u V veku pre n.e. čovek od nauke, mudrac, narodni učitelj i prosvetitelj
  3. docnije, malo-pomalo, sofisti su se izbrgli u ljude koji su od svog znanja napravili unosan posao, služeći se izvrtanjem istine, zakona itd., kako ke kad trebalo; najznačajniji i naučno najsolidniji bio je Protagora