English
conflict of interest
conflict of interests

sukob interesam.
  1. suprotstavljenost političkih, ekonomskih i drugih ciljeva dvaju ili više država koja dovodi do napetosti u odnosima; situacija u kojoj pojedinac ili skupina ljudi mora zastupati ili ima suprotstavljene interese
  2. situacija kada privatni interes neke osobe koja je uključena u organizaciju može da je natera da donese odluke koje nisu u najboljem interesu organizacije