English
tattoo

tatum.južnoamerički oklopnik; armadilj

tatum.drugi naziv za tetovažu