English German French
trolleyTransportkarrentrolley
Stromabnehmer

trolaf.trolejbus

trolaf.
  1. deo trolejbusa; motka sa točkićem na električnim kolima koja služi kao provodnik struje; fabrička i rudarska kolica koja se kreću po konopcu
  2. jedna od dvaju šipki sa klizačem na kraju kojom se električna struja dovodi sa kontaktnog voda u trolejbus ili tramvaj; trolej