English German French
intrudeeindrängenficher
throw ineinschiebenintroduire
pusheinstoßen
hineindrängen
hineinstecken
hineinstoßen

ugurativ.gurajući uterati; ubaciti, utisnuti; (koga) guranjem, tiskanjem postići željeno; protežirajući namestiti na poželjno mesto, izraditi dobar položaj, službu kome ili sebi

ugurativ.Smestiti podatke na stek. Podatke iz steka možete da zamislite kao gomilu naslaganih tanjira, što je način na koji su podaci smešteni u deom memorije računara. Ugurati podatak na stek znači postaviti ga na vrh gomile, tako da taj podatak prvi "iskoči" kada se stek adresira. Pogledajte i pop, pul i stek.