honvedm.
  1. "branioci otadžbine", mađarsko domobranstvo od 1867. godine
  2. dobrovljačke formacije u mađarskoj revoluciji 1848-49
  3. naziv za mađarsku vojsku od 1920. godine


Honvedm.mađarski fudbalski klub