English
drip

curakm.mesto gde curi ili gde se voda pojavljuje tako što curi; curenje, cedio