English German French
fourth estateDruckimpression
letterpressPresseimprimerie
presspresse
print
the press

štampaf.
  1. tisak, otisak nekog novca
  2. tiskane stvari i rad oko toga
  3. dnevni listovi; stampa
  4. tehnika umnožavanja rukopisa i drugih predložaka; ono što je odštampano radi tekućeg obaveštavanja (novine)


štampaf.pravljenje odštampanog primerka dokumenta ili datoteke; naredba kojom se štampa, a često se nalazi u meniju Fajl; naredba iz programskog jezika Bejzik kojom se podaci prikazuju na ekranu