minderlukm.Vrsta dugačkog otomana za odmaranje, s jastucima okolo zbog udobnosti, sećija; Platnokojim se prekriva minderluk (tur.)